zondag 2 mei 2010

Striktere EU-regulering voor laboratoriumdieren

Er komt een strakkere wet op het dierenwelzijn voor proefdieren, opgelegd vanuit de EU. Dat is goed nieuws voor de 12 miljoen proefdieren (waarvan zo'n 70% muizen en ratten), maar er zijn toch nog een pak uitzonderingsregeltjes ingesloten. De research ivm genetica bijvoorbeeld doet daarentegen het gebruik van proefdieren weer stijgen - en dan vooral primaten.
In elk geval moet er vanaf nu steeds toelating gevraagd worden, en er komen ook verplichte inspecties op het welzijn. Proeven voor cosmetica mogen niet meer (vanaf 2013 zal ook de verkoop van cosmetica getest op dieren verboden zijn).

Paarden worden meestal gebruikt voor het testen van paardengeneesmiddelen, maar er wordt ook veel geld gepompt in genetica en fokkerij-onderzoek. En ongetwijfeld zijn er ook illegale laboratoria voor doping. Er gaat gewoon té veel geld om in de paardensport.