woensdag 25 april 2012

Spel en allogrooming zijn ethologische noden

Recent onderzoek onder de vleugels van 'onze' Machteld Van Dierendonck gaat in op de vraag of spel en allogrooming ethologische noden zijn. Dat is een belangrijke vraag, want in de wet op de dierenbescherming staat dat dieren moeten gehouden worden op een manier die strookt met hun ethologische noden.
Maar spel en allogrooming (schoftkrauwen) kan je alleen maar als je minstens met twee bent, en niet op stal. Wat dus meteen zou betekenen dat solitaire stallen tegen de ethologische noden ingaan en dus, theoretisch althans, strafbaar.

Je kan het al raden: natuurlijk zijn het ethologische noden - meer nog: ze worden cruciaal genoemd.
Spel en allogrooming beantwoorden aan de 4 criteria voor 'ethologisch noodzakelijk':
1. alle paarden doen het
2. ze zijn zelfbekrachtigend (dwz meetbaar in het lichaam door het vrijkomen van bepaalde hormonen, en duidelijk zichtbaar gedrag dat toont dat paarden het prettig vinden)
3. ze hebben een 'rebound effect' (dwz dat paarden die niet hebben mogen spelen of allogroomen het verlies proberen in te halen door het  tijdelijk meer te gaan doen zodra ze dat wel mogen)
4. afwezigheid van spel en allogrooming leidt tot chronische stress.

De abstract van 'Coping in groups of domestic horses – Review from a social and neurobiological perspective' vind je hier.

maandag 9 april 2012

Meer vriendinnen, dan meer veulens

Eigenlijk zou ik deze paper (uit 2009) niet moeten linken, want ik vind dat er veel te veel mensen een veulen willen fokken
1/ omdat het zo schattig is
2/ omdat een merrie moet veulenen omdat ze anders nooit echt gelukkig wordt
3/ omdat het een garantie is op een wonderlijk superbraaf paard (want ze hebben het helemaal zélf opgevoed) of
4/ omdat het bovenpaardse eigenschappen gaat hebben vanwege goede merrie en steengoede hengst.
Laat dit nu juist 4 steengoede redenen zijn waarom je het NIET moet doen, maar dat terzijde.

Toch maar vermelden dus, omdat het weer eens aantoont hoe onnatuurlijk het is om een paard op stal op te sluiten, zonder de kans te krijgen vriendschappen aan te gaan met andere paarden (en dan bedoel ik niet van over het hek). Kuddes zijn er niet zomaar, per ongeluk; het is een samenlevingsvorm met een functie, zoals gedeelde waakzaamheid tegen roofdieren, bescherming tegen opdringerige hengsten (daar dient de haremhengst dus voor), afwisseling van taken (zoals een beurtrol voor het waken) enzovoort. Hoe stabieler de groep, hoe veiliger en dus gezonder de veulens. En hoe socialer de merries onderling, hoe meer veulens er geboren worden.

Lees er meer over in dit onderzoek: Social bonds between unrelated females increase reproductive success in feral horses (pdf).

zaterdag 7 april 2012

Empathie bij paarden

Wie ooit een trainingspsychologie-cursus bij me volgde weet dat we het hebben over theory of mind, en daarbij wordt dan de vraag gesteld of paarden empathie hebben: weten wat de ander voelt, en daarnaar handelen - en soms wel altruistisch handelen: iets doen voor een ander zonder dat je er zelf voordeel bij hebt.
Dat laatste zien we erg zelden bij onze paarden, maar dat betekent niet dat het niet bestaat.