donderdag 18 november 2010

In het "Jack en Jill Experiment" leerden twee duiven te "praten" met elkaar door op knoppen te drukken. Duif 1 kan een gekleurd lichtje zien, duif 2 niet - duif 1 "vertelt" aan duif 2 wat de kleur is, en duif 2 bevestigt dat door die kleur uit een reeks aan te duiden.
Dit experiment lijkt eenvoudig, maar het leidt onverwacht tot zeer complex gedrag.
Het tweede filmpje toont nog hoe één duif een andere duif imiteert. Maar daarna komt het: Epstein en Skinner herhalen op hun eigen gedragsanalytische manier een aantal experimenten die vaak gebruikt worden om een bijzondere intelligentie aan te tonen, zoals het bekende "doos en banaan" probleem waarbij om aan een banaan te raken twee apen moeten samenwerken; of de spiegeltest.
Epstein en Skinner tonen aan dat het oplossen van deze problemen niet per se cognitie, taal, zelfbewustzijn, probleemoplossende vaardigheden of logica bewijzen: ook een duif kan het, gewoon omdat ze een aantal simpele dingen heeft aangeleerd die ze hierbij kan gebruiken, zonder dezelfde "intelligentie" te hebben als primaten. Een optelsom van een aantal aangeleerde, eenvoudige gedragingen kan dus leiden tot ogenschijnlijk zeer complex gedrag.

Twee filmpjes op Youtube, voor als je een half uurtje tijd hebt:


zondag 7 november 2010

Doorstaat jouw trainingssysteem deze test?

McGreevy and McLean, 2007 – The roles of learning theory and ethology in equitation. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, Volume 2, 108‐118) - download de samenvattende pdf van Ises.

1. Ken en gebruik leertheorie op een juiste manier.
2. Train de verschillende signalen (= hulpen en cues) op een niet-verwarrende, duidelijke en eenvoudige manier.
3. Train en verbeter de respons op signalen (= wat het paard doet als antwoord op jouw hulp/cue) één voor één.
4. Train slechts één respons per signaal.
5. Train responses binnen een consistente en onveranderlijke structuur, ook in de tijd (bijvoorbeeld de voorbereiding en uitvoering van overgangen, of het aanrijden op een hindernis).
6. De duur van de respons is de verantwoordelijkheid van het paard (in draf blijven binnen eenzelfde frame en tempo moet getraind worden om door het paard zelf onderhouden te worden, niet met elke pas met sporen opnieuw uitgelokt worden).
7. Voorkom angst en vluchtresponsen in de training (want daar geraak je van je leven niet meer af, zie ook poisoned cues).
8. Ontspanning is de belangrijkste toetssteen van je training.